Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
too-small
- Chciałabym żyć.
- Przecież żyjesz.
- Nie, ja egzystuję.
 - A to nie to samo?
 - Nie. Oddychanie, jedzenie, spanie i te wszystkie inne podstawy życiowe to sprawia, że egzystujemy, nie żyjemy. Życie polega na emocjach, na adrenalinie, w nim trzeba się zatracić, poczuć siłę, która sprawia, że tracisz oddech z wrażenia i chcesz poczuć to jeszcze raz i jeszcze, wciąż od nowa.
- Więc czemu tego nie zrobisz? Nie zatracisz się?
- I w tym problem. Nie potrafię. Za bardzo się przejmuję... wszystkim, nie potrafię się... zatracić, ot tak. Zazdroszczę ludziom, którzy to potrafią, zazdroszczę ludziom, którzy żyją.
Reposted fromlabellavita labellavita viakoagulant koagulant
too-small
- Chciałabym żyć.
- Przecież żyjesz.
- Nie, ja egzystuję.
 - A to nie to samo?
 - Nie. Oddychanie, jedzenie, spanie i te wszystkie inne podstawy życiowe to sprawia, że egzystujemy, nie żyjemy. Życie polega na emocjach, na adrenalinie, w nim trzeba się zatracić, poczuć siłę, która sprawia, że tracisz oddech z wrażenia i chcesz poczuć to jeszcze raz i jeszcze, wciąż od nowa.
- Więc czemu tego nie zrobisz? Nie zatracisz się?
- I w tym problem. Nie potrafię. Za bardzo się przejmuję... wszystkim, nie potrafię się... zatracić, ot tak. Zazdroszczę ludziom, którzy to potrafią, zazdroszczę ludziom, którzy żyją.
Reposted fromlabellavita labellavita viakoagulant koagulant
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
too-small
5878 95b3 500
Reposted fromShori Shori viakoagulant koagulant
too-small
- mamy jakiś plan na życie?
- no, umrzeć.
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viamowilesmi mowilesmi
too-small
Play fullscreen
don't you complain
and tell me every guy's the same
too-small
4663 5c68
Reposted fromhajskul hajskul
too-small
9631 1c34
Reposted fromsonylein sonylein viakoagulant koagulant
too-small
4092 9c85
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viakoagulant koagulant
too-small
2527 e1ab
Reposted fromEphemeral Ephemeral
too-small
8115 dd91
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
too-small
8115 dd91
Reposted fromspontaniczna spontaniczna
too-small
3982 0ebf
too-small
8767 b046 500
Reposted fromyround yround viastopy stopy
too-small
8732 f408
too-small
4563 ae41
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viadodomudaleko dodomudaleko
too-small
6801 cecd
Reposted fromzupazazjii zupazazjii
too-small
0426 192e
too-small
Reposted fromelegy elegy
too-small
9805 98b6
Reposted fromSSivySS SSivySS
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...